sts_logo_white
sls_logo_white

Vás pozývajú na

V priebehu roka 2024

Hotel Residence, Donovaly Slovakia

4. KONGRES SLOVENSKEJ TRANSPLANTOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás pozval na 4. Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti, ktorý sa bude konať  v príjemnom horskom prostredí Donovaly, kúsok od Banskej Bystrice. Práve Transplantačné centrum FNsP FD Roosvelta Banská Bystrica bolo poctené úlohou organizovať toto významné podujatie.

Stretneme sa po rokoch pandémie COVID 19, ktorá ovplyvnila celý zdravotnícky systém v postihnutých štátoch. Podobne ako iné zložky zdravotníctva aj transplantačné aktivity boli pandémiou značným spôsobom ovplyvnené. Pri orgánových transplantáciách sa jedná o náročné výkony, ktoré vyžadujú výraznú spoluprácu s intenzívnou medicínou a tá bola zahltená starostlivosťou o kritických pacientov s COVID 19, čím utrpela naša transplantačná aktivita.

Je dôležité, aby sme sa z tejto doby poučili a s novým odhodlaním a elánom sa pustili do ďalšej práce. Čakajú nás mnohé nové výzvy. Zavádzanie nových technológií do medicíny, ako sú napríklad nové postupy v liečbe, umelá inteligencia a robotická chirurgia. Pre nás na Slovensku je dôležitým medzníkom zvládnutie nových procesov v rámci Optimalizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Tešíme sa na nové a podnetné prednášky a informácie, ktoré nám kongres prinesie. Tešíme sa na stretnutie s priateľmi a spolupracovníkmi na poli transplantačnej medicíny

Vladimír Baláž
Prezident 4. Kongresu STS SLS

Témy kongresu

Darcovstvo
orgánov

Transplantácie
orgánov

Transplantácie
tkanív

State of the art

Transplantačná imunológia

Chirurgia

Varia

POZOR, Zmena termínu!

Dovoľujeme si Vás informovať, že 4. Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS
sa presúva na rok 2024.