Informácie

Registračné poplatky

Registrácia Registračný poplatok ČLEN Registračný poplatok NEČLEN
Lekár (do 15.8.2023)
60 €
80 €
Lekár (na mieste)
80 €
100 €
Sestry (do 15.8.2023)
20 €
25 €
Sestry (na mieste)
25 €
30 €
Lekár do 35 rokov
30 €
40 €
Študenti
0 €
0 €
Registračný poplatok uhradíte prevodom na účet:

 

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Adresa: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovakia
Čislo účtu: 6624435018 / 1111
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK52 1111 000­0 0066 2443 5­018

Pri zadávaní platby prosíme uviesť meno, priezvisko, krajinu účastníka a variabilný symbol 20181018.

Pokyny pre aktívnych účastníkov

Pokyny pre prípravu prednášok

Žiadame pripraviť na prezentáciu len súbory vytvorené v operačných systémoch Windows. V prípade multimediálnej projekcie je nevyhnutné dodať súbory na prenosných médiách (USB, DVD). Odporúčame pripravovať prezentácie v jednotnom rozlíšení 1024 (š) x 768 (v) px (statické obrázky aj videá). Sme pripravení poskytnúť Vám pripojenie na Vaše osobné počítačové zariadenie v prípade prezentácií pripravených v systéme Mac.

Prednášajúcich žiadame, aby pri príprave prednášok rešpektovali časové limity svojich príspevkov tak, ako je uvedené v programe. Trvanie všetkých prednášok je počas celého kongresu monitorované časovačom. Prezentácie je potrebné odovzdať réžii najneskôr hodinu pred začatím bloku programu.

 

Pokyny pre prípravu prednášok na MINI ORAL sekciu

Žiadame pripraviť prezentáciu v programe MS PowerPoint v jednotnom rozlíšení 1024 (š) x 768 (v) px, maximálne 5 slidov v prezentačnom čase 4 minúty, diskusia 1 minúta. Sme pripravení poskytnúť Vám pripojenie na Vaše osobné počítačové zariadenie v prípade prezentácií pripravených v systéme Mac.

Prednášajúcich žiadame, aby pri príprave prednášok rešpektovali časové limity svojich príspevkov tak, ako je uvedené. Trvanie všetkých prednášok je počas celého kongresu monitorované časovačom. Prezentácie je potrebné odovzdať réžii najneskôr hodinu pred začatím bloku programu.

 

Pokyny na prípravu e:posteru

Žiadame elektronický poster pripraviť v operačných systémoch Windows (formát .ppt, .pdf), v rozlíšení 

1920 (v) x 1080 (š) px. E:poster bude dostupný po celý čas trvania kongresu na LCD obrazovkách.

Postery je potrebné odovzdať najneskôr do 15.09.2023 na adresu: zuzana.trebaticka@tajpan.com

Dôležité dátumy

do 15. 08. 2023

Termín pre zvýhodnenú registráciu

do 31. 07. 2023

Termín na zaslanie abstraktov

Jazyk kongresu

Oficiálnymi jazykmi kongresu sú slovenský, český a anglický jazyk.