Organizačný výbor

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

Predseda organizačného výboru

Prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti

Organizačný výbor

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

MUDr. Marcel Čellár

MUDr. František Hampl

MUDr. Július Janek, PhD.

MUDr. Radoslav Kminiak, PhD.

MUDr. Martina Konkoľová

MUDr. Kušiková

MUDr. Eva Lacková, PhD.

MUDr. Svetlana Selčanová-Adamcová, PhD.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

MUDr. Igor Slobodník

MUDr. Radovan Takáč

MUDr. Jozef Valky, PhD.

MUDr. Michal Žilinčan, MPH

Vedecký výbor

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC 

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC

MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC

doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC

MUDr. Daniel Kuba, PhD.

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

MUDr. Eva Lacková, PhD.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA